Odvysílaná hlášení: Obec Prasek

Přehled odvysílaných hlášení v rámci místního informačního systému. V přehledu je standardně zobrazeno 10 posledních hlášení. Počet zobrazených hlášení na stránce lze zvolit v rozmezí: 10, 20 nebo 50. Starší odvysílaná hlášení se zobrazují pomocí stránkování, které je dostupné pod seznamem hlášení. U každého hlášení je uvedeno datum vysílání, jeho délka a možnost spuštění hlášení. Hlášení lze spustit pomocí zeleného tlačítka se šipkou, které se následně změní na tlačítko pro zastavení přehrávání hlášení. Posun v přehrávání je možný kliknutím na vybrané místo v šedém obdélníku vedle tlačítka pro spuštění/zastavení přehrávání. Tento obdélník graficky znázorňuje časový posun v přehrávání hlášení.